Pappersåtervinning

Idag blir vi allt med medvetna om att vi måste ta hänsyn till miljön för att vårt samhälle ska ha en hållbar utveckling. Ett sätt att värna om naturen är att källsortera och på det sättet göra det möjligt att återvinna papper. Papper kan återvinnas upp till sju gånger innan kvaliteten på fibrerna blir för dålig. I Sverige är vi särskilt bra på att återvinna vårt papper, då drygt 80 % av alla tidningar lämnas in för retur, och varje svensk återvinner i snitt 55 kilo papper varje år. När man tillverkar pappersmassa av returfibrer går det bara åt en tredjedel så mycket energi som när man använder färskmassa. Dessutom kan returfibrerna, när det inte längre går att tillverka papper av dem, användas som biobränsle, istället för bensin eller diesel.

Pappersåtervinningsprocessen går till så att det papper som alla svenskar källsorterat och lämnat in körs till en sorteringsanläggning, där man sorterar bort de förpackningarna eller det pappret som är oanvändbart. Resten pressas ihop till stora, rektangulära balar. Dessa fraktas i sin tur vidare till ett pappersbruk, där kvaliteten på papperet kan testas ytterligare genom att borra ett prov från mitten av balen och analysera detta. Sedan kan bruket börja tillverka nytt papper av returpappret. Balarna löses då upp i en roterande tunna fylld med vatten. Detta görs för att förpackningarna och tidningarna ska lösas upp till fibrer. Fibrerna skiljs från den upplösta pappersmassan och torkas. När man samlat ihop tillräckligt med fibrer trycks de ihop för att bilda ett lager kartong. Innan kartongen rullas på stora rullar bestryks den med ett lager bindningsmedel, som gör kartongen lättare. Sedan kan man skicka ut den till olika förpackningstillverkare för att den ska förvandlas till nya fling- och mjölkpaket.Pappersåtervinning 1

En sak som är viktig att tänka på när man källsorterar papper för återvinning är att kuvert inte kan återvinnas som papper, utan måste hamna i hushållssoporna. Detta eftersom limmet skapar problem under återvinningsprocessen. När man sorterar tidningar behöver man dock inte bekymra sig om att ta bort häftklamrarna som håller ihop tidningar; detta görs senare, på pappersbruket. Ytterligare ett tips är att pocketböcker också kan lämnas in i pappersåtervinningen. Ett annat miljövänligt alternativ för att ”återvinna” böcker är dock att lämna in dem till en second hand-butik som Myrorna eller Stadsmissionen. Då gör man inte bara en god gärning för naturen, utan också sina medmänniskor.

Comments are closed