Tillverka eget papper

Allt papper är tillverkat av växtfiber. De gamla egypterna använde till exempel växten papyrus för att skriva sina hieroglyfer på. Du kan i princip tillverka papper av vilket växtfiber som helst – det går till och med att använda djurspillning. Det allra enklaste är dock att använda gamla tidningar. En …

Fortsätt läsa

Papprets historia

Vi använder papper varje dag och det tunna materialet har blivit såpass vanligt att det är svårt att tänka sig en värld utan det. Användning av papper finns i allt ifrån toalettpapper till tidningspapper och kartong. De tre exemplen är tagna ifrån de tre huvudområden som man vanligtvis delar upp …

Fortsätt läsa

Lessebo Handpappersbruk

Lessebo Handpappersbruk ligger som namnet antyder i Lessebo, en tätort i Kronobergs län i Småland. Orten är belägen invid Lesseboån, ett läge som har gjort att orten under lång tid varit plats för diverse olika industrier som vill utnyttja åns kraft, däribland pappersbruket. Bruket grundades år 1693. Då fanns redan …

Fortsätt läsa

Klippans Bruk

Klippans Bruk har varit så viktigt för det omkringliggande samhället att det även är namnet på orten där bruket ligger, i Klippans kommun i Skåne. Bruket har en lång historia, så lång att det faktiskt är Nordens äldsta bruk. Det startades år 1573 av en man vid namn Steen Clausen …

Fortsätt läsa

Uddby kvarn

Uddby kvarn ligger vid Albysjöns utlopp, i Tyresö utanför Stockholm. Det är en plats som har anor från medeltiden, då man redan år 1409 hade anlagt en mjölkvarn vid Uddbyfallet, vars vattenkraft har utnyttjats på olika sätt genom historien sedan dess. På 1600-talet byttes kvarnen mot ett pappersbruk, mer specifikt …

Fortsätt läsa

Stora pappersindustrier

Pappersindustrin har alltid varit en svensk paradgren. Här har vi tillräckligt mycket skog för att försörja många länder med papper, och det är också vad vi gör: vår export av pappersmassa uppgår till hundratusentals ton varje år. Därför har det också vuxit fram stora företag som har blivit synonyma med …

Fortsätt läsa

Tumba pappersbruk

Tumba bruk anlades redan 1755 i Botkyrka efter ett beslut av den dåvarande kungen Adolf Fredrik. Bakgrunden till beslutet var att man behövde ett pappersbruk i Sverige för att kunna trycka sedelpapper inom landet, då det papper som tidigare importerades ofta hamnade i fel händer på vägen, vilket ledde till …

Fortsätt läsa

Pappersmassa

Papperet är idag en självklar del av vår vardag. Detta har gjort massa- och pappersindustrin till en stor del av skogsindustrin och av landets industri. Den förstnämnda av de två, massaindustrin, är en förutsättning för att vi ska kunna använda de pappersprodukter vi gör, eftersom det är i denna industri …

Fortsätt läsa

Pappersåtervinning

Idag blir vi allt med medvetna om att vi måste ta hänsyn till miljön för att vårt samhälle ska ha en hållbar utveckling. Ett sätt att värna om naturen är att källsortera och på det sättet göra det möjligt att återvinna papper. Papper kan återvinnas upp till sju gånger innan …

Fortsätt läsa