Papprets historia

Vi använder papper varje dag och det tunna materialet har blivit såpass vanligt att det är svårt att tänka sig en värld utan det. Användning av papper finns i allt ifrån toalettpapper till tidningspapper och kartong. De tre exemplen är tagna ifrån de tre huvudområden som man vanligtvis delar upp papper i: hygienändamål, skriv- och tryckändamål och förpackningsmaterial. Vid hygienändamål brukar man använda sig av lägre ytvikter och då kallas pappret oftast för mjukpapper eller tissue. Utöver det öppnar papper också upp ett antal oanade möjligheter där det bara är fantasin som sätter stopp. Origami är bara ett av många exempel på det.

pitea2.se

Från Kina och vidare

Pappret utvecklades först i Kina, ca 100 e.kr, iallafall om man refererar till tillverkningen som görs genom avvattning av en fibersupension. Om man istället tänker på produkter som användes att skriva på finns det många exempel som är mycket äldre än så. Papperstillverkningen i Kina brukar tillskrivas Tsai Lun, en arbetare i det kungliga hovet. I början tillverkades endast papper i Kina och det skulle dröja flera hundra år, ända till 600-talet, innan papperstillverkningen tog vid i Japan. Det skulle dröja ytterligare 100 år innan papperstillverkning nått andra delar av världen. År 751 blev Samarkand den första staden utanför Kina och Japan som började tillverka papper. Staden kom sedan att bli en utgångspunkt för tillverkning i flera andra närliggande städer och under 900-talet hade bland annat både egypterna, indierna, grekerna och perserna lärt sig att tillverka papper. Numera, över tusen år senare, kan man hitta reklampapper från Twist and Tango eller köpa böcker i varje hörn.

Araberna sprider kunskapen vidare

Under 1000-talet förde araberna vidare sin kunskap om linnelump-tillverkat papper till Spanien. Därefter följde Frankrike och italienarna fick nys om konsten från Korsfararna. Italien, och speciellt Fabriano, blev känt för sitt fina papper. Det skulle dröja ända in till 1300-talet innan England fick sin första papperstillverkning och ett av de första beläggen för detta kommer ifrån år 1309. Italiens första belägg kommer ifrån år 1189. Norden var inte lika tidiga som spanjorerna och fransoserna (första belägg år 1130) men inte heller lika sena som engelsmännen. Den svenska kejsar Fredrik II skrev bland annat ett brev till Lübeck som kunnat dateras till år 1230. Det skulle dock dröja innan vanligt folk kunde få tillgång till pergament och senare papper. Det äldsta bevarade beviset är fyra folioblad som är daterade runt år 1345. Ända fram till 1800-talet skapade man papper ark för ark och för hand, sedan blev fourdrinierpappersmaskinen allt vanligare, en maskin som tillverkade papper på rullande band.

Comments are closed