Lessebo Handpappersbruk

Lessebo Handpappersbruk ligger som namnet antyder i Lessebo, en tätort i Kronobergs län i Småland. Orten är belägen invid Lesseboån, ett läge som har gjort att orten under lång tid varit plats för diverse olika industrier som vill utnyttja åns kraft, däribland pappersbruket.

Bruket grundades år 1693. Då fanns redan på platsen ett järnbruk, som hade anlagts vid Lesseboåns vattenfall drygt 30 år tidigare. Pappersbruket var därför en utvidgning av verksamheten på platsen. Under det kommande århundradet utökades de egendomar som tillhörde bruket, då man köpte upp stora intilliggande jordegendomar, och under den första halvan av 1800-talet, sedan bruket 1802 kommit i Johan Lorentz Aschans ägo, frodades verksamheten. År 1837 fick pappersbruket sin första pappersmaskin, vilket då bara var den fjärde maskinen i hela Sverige. Trots det var pappersverksamheten bara en sidoverksamhet under större delen av 1800-talet; fram till 1870-talet var det järnbruket som var den viktigaste industrin i Lessebo. Detta förändrades år 1874, då en järnvägsförbindelse stod klar mellan Lessebo och Karlskrona. Nu fick man användning för den skog som fanns på marken som tillhörde bruket, och pappersbruket tillsammans med skogsindustrin tog över rollen som de viktigaste i Lessebo. I början av 1880-talet hade järntillverkningen på orten upphört helt.Lessebo-2_19082015-AP

Idag är Lessebo Handpappersbruk unikt på det sättet att det är ett kommersiellt drivet handpappersbruk, av vilka det finns mycket få kvar i Europa. De tillverkar idag bland annat kuvert, skrivarpapper, akvarellpapper och högkvalitativt papper för certifikat och diplom. Om man vill se hur papperstillverkningsprocessen går till är bruket under sommaren till viss del öppet för allmänheten, då man kan besöka bruket under guidade turer. De har numera även dedikerat en byggnad för att fungera som permanent utställning och butik. Ett besök till pappersbruket är en perfekt dagsutflykt för en ledig söndag. Något annat som kan vara trevligt på en ledig dag är att ta ett varmt bad. Du hittar badkar som passar alla smaker och boenden på buildor.se.

Om man är litteraturkännare och tycker sig känna igen namnet Lessebo Handpappersbruk är det inte konstigt, eftersom bruket omnämns av Strindberg. Det var nämligen papper från Lessebo som författaren använde för sin korrespondens.

Comments are closed