Klippans Bruk

Klippans Bruk har varit så viktigt för det omkringliggande samhället att det även är namnet på orten där bruket ligger, i Klippans kommun i Skåne. Bruket har en lång historia, så lång att det faktiskt är Nordens äldsta bruk. Det startades år 1573 av en man vid namn Steen Clausen Bille, en dansk ämbetshavare som vid den tiden var landsdomare i Skåne. Brukets verksamhet drevs vid Herrevadskloster nära Ljungbyhed. År 1637 togs bruket över av en handelsman från Bremen vid namn Mattias Smidt. Det är under denna period som bruket för första gången går under namnet Klippan, även om det också kallas Stackarps kvarn.Coatofarms-Bille

Under 1700-talet gick verksamheten i bruket dåligt, och det förföll helt under perioder. När det togs över av överstelöjtnanten Abraham Tornérhjelm 1772 restaurerade han dock bruket helt, och dess produktion ökade stadigt. Under ledning av S. M. Sunnerdahl, som tog över bruket 1825, utvecklades det till Sveriges största handpappersbruk.

Men svårigheterna var inte helt över för Klippans Bruk. Det börsnoterades 1937, och år 2006 försattes företaget Klippan AB i konkurs, på egen begäran. Konkursboet såldes dock till tre lokala företagare, som satte in kapital i verksamheten och satte igång produktionen igen samma år. Glädjen på orten var sannolikt påtaglig, då de redan initialt räknade med att kunna anställa 100 personer. Bruket fick snabbt sin första stororder, och de nya ägarna räknade med att i företagets första etapp omsätta runt 80 miljoner kronor. De satsade dock betydligt högre än så, då de räknade med att nå en omsättning på runt 400 miljoner kronor om året. Olle Grundberg, en av de nya ägarna, tror att det finns goda chanser för bruket att bli en bra affär, eftersom det är ett litet bruk som producerar specialiteter som tunntryckspapper och servettkvaliteter.

I ett pappersbruk är det naturligtvis viktigt att skydda de färdiga pappren mot solens strålar, eftersom de annars kan blekas. Detta är särskilt viktigt om man tillverkar färgade papper, såsom på Klippans Bruk. Ett effektivt sätt att hålla solen ute men samtidigt behålla utsikten från fönster i tillverkningslokalen är att installera markiser. Detsamma gäller i bostadshus, och om du känner att det kan vara något för dig kan du beställa markiser i Stockholm på hagasolskydd.se.

Comments are closed