Uddby kvarn

Uddby kvarn ligger vid Albysjöns utlopp, i Tyresö utanför Stockholm. Det är en plats som har anor från medeltiden, då man redan år 1409 hade anlagt en mjölkvarn vid Uddbyfallet, vars vattenkraft har utnyttjats på olika sätt genom historien sedan dess.

På 1600-talet byttes kvarnen mot ett pappersbruk, mer specifikt Sveriges första finpappersbruk. Det anlades 1621 på initiativ av den dåvarande byggherren för Tyresö slott, Gabriel Gustafsson Oxenstierna. På pappersbruket tillverkade man skrivpapper och omslagspapper till artilleriets krutladdningar. Dessutom tillverkade man det papper som användes för att skapa Europas första sedlar. För att intyga deras äkthet hade sedlarna en särskild vattenstämpel som löd ”BANCO”.

Pappersbruksverksamheten flyttade dock från Uddby kvarn 1750 till Wättingeströmmen, belägen på andra sidan Albysjön. Detta betydde dock inte att verksamheten avstannade helt vid Uddby kvarn, eftersom det också fanns en sågkvarn och en mjölkvarn på platsen. Efter att pappersbruket flyttats byggdes mjölkvarnen ut och moderniserades, och under 1800-talet hade mjölkvarnen utvecklats till en ångkvarn med fem våningar och flera tillbyggnader som silon, magasin, en smedja och bostäder. Kvarnverksamheten var mycket lönsam, med säd som transporterades över isarna på Östersjön från Estland och Ryssland, men dagen innan midsommarafton 1895 brann hela anläggningen till grunden. Idag syns bara rester av mjölkvarnen.1024px-Tyresö_slott_1748

Tomten vid Uddby kvarn fick dock inte stå tom länge innan någon annan ville utnyttja vattnets resurser. År 1897 köptes den av bolaget Luth & Roséns Elektriska, som byggde ett vattenkraftverk på platsen 1898. Elen som producerades där var dock inte avsedd för att försörja Tyresöområdet med el, utan den transporterades via en 20 kilometer lång elledning till Rosenlundsgatan på Södermalm. Där låg nämligen företagets nya verkstäder, och det var dessa man ville förse med elektricitet. Uddby kvarns vattenkraftverk var det första elektriska vattenkraftverket i Stockholmsområdet, och det står kvar på platsen än idag, och producerar och levererar fortfarande elektricitet. Det är dock inte längre Luth & Roséns Elektriska som äger och driver kraftverket, utan Vattenfall Småskalig Kraft AB.

Tack vare pappersbruk som Uddby kvarn kan vi idag använda papper för att skapa en mängd olika produkter, till exempel visitkort och andra produkter som profilerar våra företag. Du kan beställa en mängd profilprodukter med din logotyp, av papper och andra material, på Medtryck.com.

Comments are closed