Uddby kvarn

Uddby kvarn ligger vid Albysjöns utlopp, i Tyresö utanför Stockholm. Det är en plats som har anor från medeltiden, då man redan år 1409 hade anlagt en mjölkvarn vid Uddbyfallet, vars vattenkraft har utnyttjats på olika sätt genom historien sedan dess. På 1600-talet byttes kvarnen mot ett pappersbruk, mer specifikt …

Fortsätt läsa