Stora pappersindustrier

Pappersindustrin har alltid varit en svensk paradgren. Här har vi tillräckligt mycket skog för att försörja många länder med papper, och det är också vad vi gör: vår export av pappersmassa uppgår till hundratusentals ton varje år. Därför har det också vuxit fram stora företag som har blivit synonyma med framgång inom pappersindustrin. De var från början mindre företag som under årens lopp har lyckats mycket bra i sina affärer, vilket nu innebär att de tillhör landets stora giganter. Många av dem fortsätter att ha lönsamma verksamheter och expanderar kvickt både i Sverige och utomlands.

Ett av dessa större företag inom pappersbranschen är Holmen. De är kanske mer kända som MoDo, vilket var en sammanslagning av namnen Mo och Domsjö. Det var nämligen så företaget hette ända fram till år 2000 när man bestämde sig för att byta namn. Det skedde efter att företaget hade köpts upp av Holmen AB, men det skulle dröja tolv år innan namnbytet kom. Det var en omorganisering på företaget som gjorde att det blev aktuellt med namnbyte och ny logga. MoDo har alltid haft sin verksamhet i Ångermanland, men numera finns det stora kontor i Stockholm och Norrköping, liksom utplacerade på andra delar av landet också.Stora pappersindustrier 2

Ett annat stort företag med långa anor är SCA. Det fullständiga namnet är Svenska Cellulosa AB, och det har en historia som sträcker sig ända tillbaka till början av 1900-talet. Då var det ingen mindre än finanskungen Ivan Kreuger som ansåg att det behövdes ett företag inom skogsindustrin. Han startade SCA och påbörjade förädling och tillverkning av en rad saker, däribland papper. Numera säljer de även hygienprodukter runt om i världen, men det är pappersindustrin som tillhör företagets stora kassakor. De har ett stort pappersbruk i bland annat Sundsvall, där företaget har sina rötter. Huvudkontoret har däremot, i likhet med många andra företag, flyttats till Stockholm.

Skogsindustrin och andra pappersrelaterade branscher har en tyngd som brukar ge skogsindustrin epitetet ”basindustri”. Det innebär att det är något som svensk export vilar starkt på, och innebär lönsamhet för landets företag. Att verka inom branschen kan därför vara svårt som egen företagare eftersom det kräver enorma investeringar i exempelvis utrustning. Att arbeta som privatperson utan anställning, som frilans eller egen företagare, lämpar sig bättre i andra branscher. Där går det också att få hjälp med till exempel fakturaköp för att underlätta arbetet.

Comments are closed