Tumba pappersbruk

Tumba bruk anlades redan 1755 i Botkyrka efter ett beslut av den dåvarande kungen Adolf Fredrik. Bakgrunden till beslutet var att man behövde ett pappersbruk i Sverige för att kunna trycka sedelpapper inom landet, då det papper som tidigare importerades ofta hamnade i fel händer på vägen, vilket ledde till förfalskningar. Bruket anlades på Tumba gård, som då ägdes av riksbanksfullmäktige Erik Carlesson men som han sålde till Riksens Ständers Bank inför byggnationen.

Det var inte en slump att man valt just Tumba gård som plats för att bygga landets första sedelpappersbruk. Tumba låg avlägset nog för att inte dra uppmärksamhet till sig, men inte alltför långt från Stockholm. Eftersom sedelpapper aldrig tidigare hade tillverkats i Sverige var man tvungen att hämta in experter utifrån till en början. En av de första var holländaren Erasmus Mulder, som kom in i landet under stort hemlighetsmakeri, eftersom holländarna inte gärna ville sprida sin kunskap i sedel- och värdepapperstillverkning. Mulder kom dock fram till bruket oskadd, och snart skulle hans bror med familj följa efter. Bruket byggdes om efter Mulders anvisningar, och 1759 kunde man producera det första sedelpappret i Sverige.Tumba pappersbruk 2

Mulder och hans familj bodde på bruket under den tid han arbetade där, i vad som skulle komma att kallas Gula stenhuset. Detta hus är brukets äldsta bevarade byggnad, från 1760, och ligger fortfarande kvar på samma plats där det en gång byggdes. Det går dock inte att se från utsidan längre, då det byggts in i en nyare byggnad. Sedan 1968 finns också ett museum vid bruket, Tumba bruksmuseum, som berättar om papperstillverkning som den var förr och om hur livet var på bruket. Det äldsta huset som ingår i museet är Kölnan, som byggdes 1763, och det yngsta är Spruthuset, byggt 1926, som var brukets och bygdens brandstation.

Under många år fortsatte Sveriges riksbank att vara ägare till bruket. Detta förändrades dock 2001 då det amerikanska företaget Crane Co köpte bruket för knappt 154 miljoner kronor, eller 15 miljoner dollar. I och med detta tog de också över driften av sedelpapperstillverkningen och sedeltryckeriet. Samma år som det såldes utsågs också Tumba bruk med alla sina byggnader och den tillhörande parken till ett statligt byggnadsminne, vilket är det starkaste kulturhistoriska skyddet en byggnad kan ha.

Comments are closed